CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH SÔNG NHẠN

Khu 2, Ấp 6, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: Tel: +84976789978   +84384227779

E-mail: bdsdatxanhsongnhan@gmail.com

Mã số thuế: 3603777257