VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH SÔNG NHẠN
Khu 2, Ấp 6, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: Tel: +84976789978
E-mail: ledoanhsvina@gmail.com

Mã số thuế: 8087962980 Số CNĐKKD: 47K80006304 Đăng ký lần đầu ngày 26/11/2019 do UBND huyện Cẩm Mỹ cấp